Дейности

Начало » Дейности

Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 8 април 2021 г.
Отчет на СЕМ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 30 март 2021 г.
Протокол № 10 от 17 март 2021 г.
Протокол № 9 от 10 март 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 март 2021 г.
Протокол № 8 от 02 март 2021 г.
Протокол № 7 от 24 февруари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 март 2021 г.
План за дейността на Съвета за електронни медии за 2021 година.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 2 март 2021 г.
Протокол № 6 от 17 февруари 2021 г.
Протокол № 5 от 10 февруари 2021 г.
Протокол № 4 от 3 февруари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 февруари 2021 г.
Протокол № 3 от 27 януари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 февруари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 февруари 2021 г.
Протокол № 2 от 20 януари 2021 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 февруари 2021 г.