Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 17 от 15 юни 2022 г.
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 29 юни 2022 г
Проект на дневен ред за извънредно заседание на СЕМ на 29 юни 2022 г
Концепция за развитие на БНТ на Светлана Божилова oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Красимир Ангелов oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Венелин Петков oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Василена Матакиева oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Ирина Величкова oт май 2022
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков oт май 2022
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 29 юни 2022 г
Протокол № 16 от 08 юни 2022 г.
Протокол № 15 от 02 юни 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 23 юни 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 юни 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 08 юни 2022 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 02 юни 2022 г.
Протокол № 14 от 19 май 2022 г.
Протокол № 13 от 05 май 2022 г.