Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 28 от 26 септември 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 октомври 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 5 октомври 2023 г.
Протокол № 27 от 15 септември 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 септември 2023 г.
Протокол № 26 от 07 септември 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 15 септември 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 7 септември 2023 г.
Протокол № 25 от 24 август 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 август 2023 г.
Протокол № 24 от 27 юли 2023 г.
Протокол № 23 от 13 юли 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 27 юли 2023 г.
Протокол № 22 от 05 юли 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 13 юли 2023 г.
Протокол № 21 от 20 юни 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 05 юли 2023 г.
Протокол № 20 от 08 юни 2023 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 20 юни 2023 г.
Протокол № 19 от 29 май 2023 г.