Дейности

Начало » Дейности

Протокол № 27 от 14 август 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 4 септември 2018 г.
Протокол № 26 от 31 юли 2018 г.
Протокол № 25 от 24 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 28 август 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 14 август 2018 г.
Протокол № 24 от 18 юли 2018 г.
Протокол № 23 от 17 юли 2018 г.
Протокол № 22 от 10 юли 2018 г.
Протокол № 21 от 3 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 31 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 24 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 18 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 17 юли 2018 г.
Протокол № 20 от 26 юни 2018 г.
Протокол № 19 от 14 юни 2018 г.
Протокол № 18 от 5 юни 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 10 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 3 юли 2018 г.
Проект на дневен ред за заседание на СЕМ на 26 юни 2018 г.