Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
06 Юни 2023 Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че на основание чл.16, ал. 1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност следва да заплатят втората вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 30 юни 2023 г.