Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
16 Януари 2019 Уважаеми доставчици на медийни услуги,
На основание чл.16, ал.2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (ДБ 35/2011 г.) годишната такса за 2019 година може да бъде внесена авансово до 31 януари с 5 на сто намаление.
Телефони за контакт:
02/9708833 - Спаска Янева - началник отдел „Бюджет и финанси”
02/9708832 - Незабравка Николова - старши счетоводител