Експертен доклад относно: фокусиран мониторинг по установяване наличието на спонсорски обозначения, прерастващи в реклама, в 4 телевизионни програми на доставчици на медийни услуги.

Начало » НАДЗОР » Експертен доклад относно: фокусиран мониторинг по установяване наличието на спонсорски обозначения, прерастващи в реклама, в 4 телевизионни програми на доставчици на медийни услуги.
25 Юли 2012 Експертен доклад относно: фокусиран мониторинг по установяване наличието на спонсорски обозначения, прерастващи в реклама, в 4 телевизионни програми на доставчици на медийни услуги.

Допълнителни документи
7_sponsorstvo.pdf