Ултра медия ЕООД ЕИК 101665801
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Тодор Александров № 3, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, бул. Македония № 41
Органи на управление Управител - Милен Минчев Методиев 
Едноличен собственик на капитала  Милен Минчев Методиев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО УЛТРА РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич , 88.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-036-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО УЛТРА РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Сандански , 103.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-036-01-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО УЛТРА РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград , 92.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия 1-036-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО УЛТРА РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пазарджик , 88.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 12.02.2013 г.
Лицензия 1-036-01-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО УЛТРА РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Перник , 107.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 25.01.2011 г.
Лицензия 1-036-01-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения