ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ултра медия ЕООД ЕИК 101665801
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Тодор Александров № 3, ет. 3
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, бул. Македония № 41
Органи на управление Управител - Милен Минчев Методиев 
Едноличен собственик на капитала  Милен Минчев Методиев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич , 88.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-036-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Сандански , 103.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-036-01-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград , 92.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия 1-036-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Перник , 107.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 25.01.2011 г.
Лицензия 1-036-01-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пазарджик , 88.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 12.02.2013 г.
Лицензия 1-036-01-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения