Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга със специализиран профил.

Начало » Актове на СЕМ » Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга със специализиран профил.
20 Май 2011 Проект на лицензия за доставяне на радиоуслуга със специализиран профил.

Licence_specialized_profil.pdf