Становище за "Телевизия Европа" АД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "Телевизия Европа" АД
19 Януари 2012 Становище за "Телевизия Европа" АД относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.

Stanovishte_za_TVEvropa.pdf