Становище за "Телевизия Европа" АД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "Телевизия Европа" АД
19 Януари 2012 Становище за "Телевизия Европа" АД относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.

Допълнителни документи
Stanovishte_za_TVEvropa.pdf