Защита на личните данни

Начало » Актове на СЕМ » Защита на личните данни

1pageBoxRight
Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа
Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите
Съобщение за поверителност на личните данни на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност
1pageBoxRight