Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
01 Април 2013 Становище относно: общи изисквания за изменения на параметрите на лицензиите за доставяне на радиоуслуги и аудио-визуални медийни услуги.

Допълнителни документи
Stanovishte_izm_licenzii.pdf