Позиция на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ » Позиция на СЕМ
12 Октомври 2009 Позиция на СЕМ Относно: отговори на въпроси в Консултационен документ във връзка с предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство, съставен от Министерство на културата.

CEM Directiva otgovori posl var.pdf