Резюме на становищата и мненията на Съвета за електронни медии във връзка със срещата на ЕК с представители на регулатори в аудиовизуалната сфера

Начало » Актове на СЕМ » Резюме на становищата и мненията на Съвета за електронни медии във връзка със срещата на ЕК с представители на регулатори в аудиовизуалната сфера
15 Ноември 2013 Резюме на становищата и мненията на Съвета за електронни медии във връзка със срещата на ЕК с представители на регулатори в аудиовизуалната сфера

CEMpositions.pdf