Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
24 Ноември 2009 Становище относно: проект на доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнението на СЕМ за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.

CEM position odit 2007-2008[1].pdf