Становище на СЕМ относно: проект на ЗИД на ЗРТ.

Начало » Актове на СЕМ » Становище на СЕМ относно: проект на ЗИД на ЗРТ.
09 Декември 2009 Становище на СЕМ относно: проект на ЗИД на ЗРТ.

stan_CEM_ZID_ZRT_december_2009[1].pdf