Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Съветът за електронни медии приема идеята за изработването на нов медиен закон, който да:

Предлага решения на проблемите, стоящи пред развитието на радио-телевизионната дейност в България , и особено пред обществените медии;
Дава отговор на бързото технологично и програмно развитие на електронните медии;
Съобразява тенденциите в ревизията на общностното право, и приемането на нова стратегия за развитие на електронните медии на ЕС.
Съветът за електронни медии смята, че новият закон може да даде нови гаранции за свободата на словото, само ако съхрани и развие следните принципи на регулационната рамка:

Единна регулация на обществените и на търговските медии;
Ограничаване на държавната намеса в електронните медии;
Създаване на механизъм за независимост на регулационните органи и програмните политики;
Разделяне на програмирането от административното управление на обществените медии;
Обвързано лицензиране.
Съветът за електронни медии вярва, че внесеният законопроект ще бъде съобразен с тези принципи, и ще се основава на широко обществено и професионално обсъждане. Когато той стане факт, Съветът, според изискването на чл. 32, ал.1, т.2 от ЗРТ, ще внесе в Комисията по медии към Народното събрание своите конкретни препоръки и предложения.

29.10.2002 г.