Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Разпоредбата на чл. 83 ал. 2 от Закона за радиото и телевизията предвижда, че не могат да бъдат прекъсвани за реклама новини, политически и икономически коментари и анализи, документални филми и детски предавания.

В тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 126 ал.1 от ЗРТ за налагане на имуществена санкция при прекъсване на документални филми за реклама, както и сътавени актове за констатирани административни нарушения в отдел “Мониторинг” на СЕМ.

В Закона за радиото и телевизията и Европейската конвенция за трансгранична телевизия липсва легална дефиниция на понятието “документален филм”. Наред с това понятието получава противоречиви дефиниции в теорията на киното.

Съветът за електронни медии организира публична дискусия, в която взеха участие представители на националните телевизионни оператори, творци и преподаватели в областта на кинодокументалистиката, експерти на СЕМ.

В дискусията се очертаха поне две относително консенсусни ядра:

1. понятието “неигрално кино”, което включва анимационни, научни, научно-популярни, образователни и др. филми, е по-широко от понятието “документален филм”.

2. за целите на ефективното прилагане на ЗРТ понятието “документален филм” може да бъде отграничено от другите произведения на неигралното кино не толкова чрез формален подход (жанр, стил), колкото чрез съдържателен подход(обект, тема).

Като взе предвид:

- резултатите от проведената публична дискусия,

- забраната за прекъсване на документални филми в чл. 14 т.5 от ЕКТТ,

- духа на ЗРТ по отношение забраната за прекъсване с реклами, а именно – съхраняване на комуникативността на предаванията и/или защита на независимостта на посланията им,

- контекста на чл. 83 ал.2 от ЗРТ, в която се появява понятието “документален филм”,

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ прие, че документален филм според чл. 83 ал.2 от ЗРТ, който не може да се прекъсва за реклами, е цялостно авторско аудио визуално произведение, осмислящо социалната реалност на политическа и/или икономическа тематика.

Председател на СЕМ:

/доц.Маргарита Пешева/