Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Прякото излъчване на парламентарните заседания по програми на Българско национално радио започва след 1990 г. В чл. 52, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, се казва, че “по решение на Народното събрание, БНР и БНТ са длъжни незабавно да предоставят програмно време за пряко предаване на пленарни заседания”.

В момента подобни предавания се осъществяват от БНР за територията на гр. София на УКВ честота 69.26 Mhz от 10-киловатов предавател на Копитото и за страната на дълги вълни – 261 Кhz от 10 киловатов предавател във Вакарел.

Според Националния честотен план, приет с решение на МС № 347/17.05.2001 г. (“Държавен вестник”, бр. 54), забележка 45, честотният обхват от 63 до 74.8 Mhz ще се използва за радиоразпръскване до края на 2002 г. След тази дата следва да спре излъчването на честота 69.26 Mhz за гр. София. Това е отразено и в лицензията на БНР за изграждане и поддържане на далекосъобщителна мрежа и радиоразпръскване на територията на страната, т.13.3.

В лицензията на БНР се предвижда излъчване на програми “Хоризонт”, “Христо Ботев”, “Радио България” и програми на регионалната мрежа.

В лицензията на БНР отсъства конкретизация за парламентарния канал. Няма и отправено подобно искане.

Към момента няма правно основание да продължи излъчването на парламентарния канал от БНР.

Предлаганият вариант за решение от страна на Министерство на транспорта и съобщенията – осигуряване на честоти в УКВ-диапазон 80.5 до 108 Mhz, е практически неосъществим поради завършилото вече разпределение и конкурс за частни радиостанции.

Реализацията на подобно решение би изисквало:

- осигуряване на приблизително 20 УКВ честоти за национално покритие;
- изграждане на национална мрежа от предаватели;
- международно съгласуване;
- сериозно финансово осигуряване.

Възможен вариант за решение е:

запазване излъчването на парламентарната програма на УКВ на честота 69.26 Mhz, след съответна промяна на честотния план и лицензията;
запазване излъчването на дълги вълни и осигуряване излъчване на средни вълни от някои от средновълновите предаватели – Вакарел 40 киловата, Шумен 500 киловата, Стара Загора 500 киловата, Видин 500 киловата;
в перспектива е възможно и целесъобразно излъчването да се реализира чрез цифрови предаватели.
Председател на СЕМ:

(Доц. Маргарита Пешева)

Прието на редовно заседание на СЕМ. Протокол №26/28.02.2002 г.