Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Съгласно разпоредбите на закона за радиото и телевизията радио- и телевизионните оператори могат да създават и разпространяват предаване с основен обект рекламата, ако са спазени следните условия:

Към момента на излъчване на развлекателното предаване да не може да се установи връзка на рекламните съобщения с търговия, работа, занаят или професия, де не насърчават продажбата, покупката или наемането на стока или услуга, включително на недвижима собственост /според текста на т.12 от ДР на ЗРТ/, присъстващи на българския пазар; т.е. вече да не предизвикват желания от рекламодателя ефект.
Съобщението, включено в предаването не трябва да е насочено към стоки и услуги, които тепърва ще се въвеждат на пазара /т. нар. изпреварваща реклама/.
Използването на рекламите в подобно предаване следва да се съобрази с изискванията на ЗАПСП.
За рекламните съобщения в развлекателното предаване важат и всички забрани на Закона за радиото и телевизията, според изискванията на чл.75-80.
Становището е прието на редовно заседание на СЕМ на 03 юни 2002 г.

Председател на СЕМ:

/доц. МАРГАРИТА ПЕШЕВА/