Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ


Съветът за електронни медии е силно обезпокоен от съобщенията за алкохолни отравяния на непълнолетни деца. Тревогата се засилва и от факта, че радио- и телевизионните оператори в страната ни масирано включват в своите програми реклами на алкохолни изделия.
Известни са случаи, в които радио- и телевизионни оператори се опитват да заобиколят повелителни норми на Закона за радио и телевизия и излъчват рекламни клипове, които по същество са реклама на цигари. Рекламирането на цигари и тютюневи изделия е забранено не само от ЗРТ, но и от Закона за народното здраве, международни нормативни актове, по които Република България е страна, а също и от Наредбата на Столична община за извършване на рекламна дейност на нейна територия.
Съветът за електронни медии напомня на радио- и телевизионните оператори стриктно да спазват императивните текстове в ЗРТ относно рекламирането на цигари и тютюневи изделия. СЕМ също призовава радио- и телевизионните оператори, включващи в програмата си реклама на алкохолни изделия, в духа на саморегулацията, да проявят гражданска реакция и да предприемат незабавна и ефективна кампания срещу употреба на цигари, алкохол и наркотици, насочена към непълнолетните.

Декларацията е приета на заседание на СЕМ на 16.02.2004г.