Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

приета на заседание от 6.10.2003 г.


СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ констатира появата на тенденция за представянето на спонсора в радио- и телевизионните програми да се използват форми, които фактически превръщат тъй наречените спонсорски заставки в реклами, като дори пряко се възпроизвеждат рекламни спотове или части от тях. По този начин се нарушава чл. 92, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чиято разпоредба е императивна и изисква ясната идентификация на сопсорството, включително и по отношение на рекламата.
Възможностите за по-разширено тълкуване на Европейската конвенция за трансгранична телевизия, не обезсилва изискванията на ЗРТ, тъй като самата конвенция допуска отделните страни да въвеждат “по-строги и по-подробни правила” от предвидените в нея (чл. 28 ЕКТТ).
За да осигури изпълнението на Закона за радиото и телевизията и защитата на потребителите, Съветът за електронни медии ще осъществи фокусирано наблюдение по спазването на чл. 92, ал. 2. Негова цел е и създаването на трайна практика в ясното разграничаване между рекламните форми и представянето на спонсора в програмите на радио- и телевизионните оператори, както изисква не само буквата, но и духа на закона.