Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.

Начало » Актове на СЕМ » Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.
24 Юни 2010 Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.

kriterii_malovajnost[2].pdf