ПРЕДПРИЯТИЯ

Глобал Нет Консулт ЕООД - Недействащo ЕИК 108685240
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул. Булаир № 27
Телефон 0361 82320
Лице за контакт Лазар Атанасов Попов
Органи на управление Лазар Атанасов Попов.

Едноличен собственик на капитала  Лазар Атанасов Попов.
Договори за разпространение на програми