ПРЕДПРИЯТИЯ

Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, ул. Царичина № 1, вх. Б, ап. 20
Телефон 0898481572
е-mail [email protected]
Лице за контакт Росен Живков Добрев
Органи на управление Росен Живков Добрев
Едноличен собственик на капитала  Росен Живков Добрев
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват БългарияДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Health TV
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват БългарияДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Fashion TV HD
Дата на подписване 01.02.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват БългарияДоговор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 04.09.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 04.09.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 04.09.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 04.09.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 04.09.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 04.09.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.София.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 24.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 24.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 24.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 24.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 24.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 24.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на UATV
Дата на подписване 01.06.2016 г.
Дата на изтичане 31.05.2017 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват България


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 19.06.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 19.06.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 07.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на М-1 Global HD / SD
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 07.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват гр.София, гр. Самоков, гр.Несебър, гр.Кърджали.


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на la Minor
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на Motorvision TV HD/SD
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на Channel 8 – ( Восьмой Канал )
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на KVN
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на KHL HD / SD
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на Current Time (Настоящее Время)
Дата на подписване 01.06.2019 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с France Medias Monde за разпространение на France 24 French
Дата на подписване 01.10.2016 г.
Дата на изтичане 01.10.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.02.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Република България


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn Black
Дата на подписване 01.02.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Република България


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn White
Дата на подписване 01.02.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Република България


Договор с ТВ1 БЪЛГАРИЯ ЕООД за разпространение на TV 1 HD
Дата на подписване 05.01.2022 г.
Дата на изтичане 04.01.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 20.06.2019 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с France Medias Monde за разпространение на France 24 English
Дата на подписване 01.10.2016 г.
Дата на изтичане 01.10.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с ЕВРОНЮЗ С.А. за разпространение на ЕВРОНЮЗ
Дата на подписване 01.10.2019 г.
Дата на изтичане 01.10.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Сат ТВ ООД за разпространение на ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ
Дата на подписване 01.09.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република  България


Договор с Община Шумен за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
Дата на подписване 15.02.2022 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България