ПРЕДПРИЯТИЯ

Милениум -Б ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203173778
Държава България
Адрес на управление Коларово 2880, ул. "Пирин" No 7
Телефон 0878 613981
е-mail miccito2000@abv.bg
Лице за контакт Георги Борисов Мицков
Органи на управление Управител - Василка Чавдарова Мицкова.
Едноличен собственик на капитала   Василка Чавдарова Мицкова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ , предприятието "Милениум-Б" ЕООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021г.