ПРЕДПРИЯТИЯ

ИКЕН ЕООД - Недействаща ЕИК 205445643
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, бул. "Драган Цанков", бл. 31Б, ап. 14
Телефон 0887 666448
е-mail iken_bg@outlook.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1712, ж.к. "Младост 3", бл. 376, ет. 13, ап. 62
Лице за контакт Евгений Любенов Пеев
Органи на управление Управител - Евгений Любенов Пеев
Едноличен собственик на капитала  Евгений Любенов Пеев
Договори за разпространение на програми