ПРЕДПРИЯТИЯ

Гео Оптик Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206482510
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала   Георги Петров Георгиев

Договори за разпространение на програми