ПРЕДПРИЯТИЯ

Гига-нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205352534
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ж.к. Изток, бл. 5, ет. 4, ап. 1
Лице за контакт Момчил Георгиев Терзиев
Органи на управление Управител - Момчил Георгиев Терзиев

Едноличен собственик на капитала  Момчил Георгиев Терзиев

Договори за разпространение на програми