ПРЕДПРИЯТИЯ

Гео Бг Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131241370
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р .Славейков № 47
е-mail [email protected]
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

Договори за разпространение на програми