ПРЕДПРИЯТИЯ

Вайтъл - И ЕООД - Недействаща ЕИК 8112084620
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, ул. 'Македония' № 41, ет. 2
Телефон 0746/ 28805
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. 'България' № 2
Лице за контакт Ивайло Илиев Илиев
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев
Договори за разпространение на програми