ПРЕДПРИЯТИЯ

Глобал Уан ООД - Недействащo ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление Управител - Любомир Димитров Портокалски.
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов.
Договори за разпространение на програми Договор с Дарик Радио АД за разпространение на Дарик Радио България
Дата на подписване 25.08.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват гр. Рудозем,с.Чепинци,с.Рибница, с.Сопот,с.Борие.