ПРЕДПРИЯТИЯ

КАБЕЛНЕТ ООД ЕИК 117624667
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7020, ул. Мадарски конник № 4, вх. Д, ет. 6, ап. 11
Телефон 0889000150; 082 / 824421
е-mail atanasov@cablenet.bg; cablenet@abv.bg
Уеб сайт http://www.cablenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7020, ул. Воден № 11, бл. Люба Ивошевич, вх. А, ет. 1
Лице за контакт Людмил Любенов Атанасов
Органи на управление Людмил Любенов Атанасов
Съдружници  Людмил Любенов Атанасов, Емил Ангелов Енчев
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Еспи Консулт Онтарио ЕООД за разпространение на BG + (БГ +)
Дата на подписване 01.02.2022 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Опака, Бяла, Мечка, Бъзовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Горно Абланово, Батин, Върбица, Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран, Върбовка, Сваленик, Стърмен, Помен, Чилнов, Крепча, Голямо Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, КостаденецДоговор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.02.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Териториален обхват Русе, Опака, Бяля, Мечка, Бързовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Горно Абланово, Батин, Върбица, Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран Върбовка, Сваленик, Стърмен, Помен, Чилнов, крепча, Голямо .Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, Костанденец.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на RTVi
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на kcn music
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на ксn music 2
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на НОСТАЛГИЯ/ NOSTALGIA
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Cinemania SD / HD
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Цар Калоян, с.Опака, Бяла обл, Русе, с.Езерче, гр.Върбица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Г.Градище, с.Г.Абланово, с.Баниска, с.Кацелово, с.Бъзен, с.Мечка, с.Батишница.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport HD/SD
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport 2 HD/SD
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на HGTV
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ID: Investigation
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DTX SD/HD
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на CNN International
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoonito
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoon Network
Дата на подписване 05.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр.Цар Калоян, с.Опака, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Батишница, с.Бързовец, с.Баниска, с.Чилнов, с.Мечка.Договор с Columbia Pictures Corporation Limited за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Опака,гр.Цар Калоян,гр.Бяла,с.Езерче, с.Върбица, с.Обретеник, с.Абланово, с.Банска, с.Кацелово, с.Бързовец,с. Мечка, с.Батишница.


 Договор с Columbia Pictures Corporation Limited за разпространение на AXN Black
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Опака,гр.Цар Калоян,гр.Бяла,с.Езерче, с.Върбица, с.Обретеник, с.Абланово, с.Банска, с.Кацелово, с.Бързовец,с. Мечка, с.Батишница.Договор с Columbia Pictures Corporation Limited за разпространение на AXN White
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с.Опака,гр.Цар Калоян,гр.Бяла,с.Езерче, с.Върбица, с.Обретеник, с.Абланово, с.Банска, с.Кацелово, с.Бързовец,с. Мечка, с.Батишница.Договор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I
Дата на подписване 01.11.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Мечка, Чилнов, Баниска, Бъзовец, Езерче, Батишница, Костаденец, Голямо Градище, Кацелово.Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 16.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл.Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Чилнов,Баниска, Бъзовец, Батишница, Мечка.Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 16.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл.Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Чилнов,Баниска, Бъзовец, Батишница, Мечка.Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 16.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл.Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Чилнов,Баниска, Бъзовец, Батишница, Мечка.Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 16.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, Цар Калоян, Опака, Крепча, Голямо Градище, Обретеник, Мечка, Екзарх Йосиф, Батишница, Бъзовец, Баниска, Чилнов, Кацелово, Горско Абланово,Върбица.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 11.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла обл.Русе, Обретеник, Батишница, Бъзовец, Мечка, Кацелово, Г.Абланово, гр.Опака Крепча, гр.Цар Калоян, Езерче, Голямо Градище,Баниска,Чилнов,Върбица,Батин,Екзарх Йосиф.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 16.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл.Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Чилнов,Баниска, Бъзовец, Батишница, Мечка.Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 01.09.2020 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Опака, Бяля, Мечка, Бързовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Горно Абланово, Батин, Върбица, Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран Върбовка, Сваленик, Стърмен, Помен, Чилнов, крепча, Голямо .Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, Костанденец.Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 31.01.2019 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Бяла, Обретеник, Батишница, Бъзовец, Мечка, Кацелово, Опака, Крепча, Цар Калоян, Езерче, Голямо Градище, Г.Абланово, Батин, Чилнов, Екзарх Йосиф, Баниска.Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 03.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл. Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Горно Абланово.Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 03.01.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла , Обретеник, Екзарх Йосиф, Горно Абланово, Цар Калоян, Опака.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action HD
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Ring HD
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян,  гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV HD
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бъзовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 05.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Опака, гр. Цар Калоян, кв. Гара Бяла на гр. Бяла, с. Мечка, с. Бузовец, с. Баниска, с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово, Върбица, Хан Крум, с. Крепча, с. Голямо Градище,с. Кацелово.


Договор с Община Шумен за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
Дата на подписване 04.01.2022 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Опака, Бяла, Мечка, Бъзовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Горно Абланово, Батин, Върбица, Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран Върбовка, Сваленик, Стърмен, Помен, Чилнов, Крепча, Голямо Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, Костанденец.Договор с Европейска народна академия за разпространение на Eurofolktv
Дата на подписване 29.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Цар Калоян, гр. Бяла-Гарата, Опака, Хан Крум, Езерче, Върбица, Обретеник, Екзарх Йосиф, Г. Градище, Г.Абланово, Баниска, Кацелово, Бъзовец, Мечка, Батишница


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ
Дата на подписване 15.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Опака, Бяла, Мечка, Бъзовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Г.Абланово, Батин, Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран, Върбовка, Сваленик, Стръмен, Помен, Чилнов, Крепча, Г.Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, Костанденец.Договор с Жули-М ЕООД за разпространение на Българска национално-патриотична телевизия (БНПТВ)
Дата на подписване 01.02.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Мечка, Крепча, Сваленик, Костанденец, Баниска, Бъзовец, Езерче, Горно Градище, Бетишница, Чилнов, Помен, Медовина, Могилино, Кацелово.Договор с ТВ1 България ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 05.01.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Русе, Бяла, Опака, Мечка, Бъзовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Г.Абланово, Батин,  Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран,Върбовка, Сваленик, Стърмен,Помен, Чилнов, Крепча, Г.Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, Костанденец.Договор с Европейска народна академия ООД за разпространение на Eurofolk TV
Дата на подписване 29.10.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Бяла, Опака, Цар Калоян.


Договор с Кис ООД за разпространение на КИС13
Дата на подписване 01.02.2022 г.
Дата на изтичане 31.01.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Русе, Опака,Бяла, Мечка, Бъзовец, Баниска, Екзарх Йосиф, Обретеник, Г.Абланово, Батин, Върбица, Кацелово, Брестовица, Могилино, Каран Върбовка, Сваленик, Стърмен, Помен, Чилнов, Крепча, Г.Градище, Медовина, Гърчиново, Цар Калоян, Езерче, Костанденец.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват Бяла, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Г. Абланово, Бъзовец, Баниска, Мечка, Крепча, Кацелово, Голямо Градище, Върбица, Хан Крум


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.02.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла,Опака, Цар Калоян, Мечка, Обретеник, Батишница, Бъзовец, Кацелово, Езерче, Крепча, Горско Абланово, Сваленик, Кацелово.Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 11.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл.Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Чилнов,Баниска, Бъзовец, Батишница, Мечка.Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 01.12.2019 г.
Продължителност в години 4
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Русе, Опака,Бяла,Мечка,Бъзовец,Баниска,Екзарх Йосиф,Обретеник,Г. Абланово,Батин, Върбица, Кацелово, Брестовица,Могилино,Каран Върбовка, Сваленик,Стърмен,Помен,Чилнов,Крепча,Г.Градище, Медовина,Гърчиново, Цар Калоян,Езерче,  Костанденец.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват  Бяла, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Г. Абланово, Бъзовец, Баниска, Мечка, Крепча, Кацелово, Голямо Градище, Върбица, Хан Крум


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват  Бяла, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Г. Абланово, Бъзовец, Баниска, Мечка, Крепча, Кацелово, Голямо Градище, Върбица, Хан Крум


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват Бяла, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Г. Абланово, Бъзовец, Баниска, Мечка, Крепча, Кацелово, Голямо Градище, Върбица, Хан Крум


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на PLANETA 4K/ ПЛАНЕТА 4К
Дата на подписване 01.04.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр.Бяла, гр. Цар Калоян, с. Баниска, с. Батишница, с. Брестовица, с. Бъзовец, с. Горно Абланово, с.Езерче, Екзарх Йосиф, с. Кацелово, с. Костандец, с. Мечка, с. Обретеник, с. Опака. Сваленик, с. Чилнов.Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 11.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Бяла, обл.Русе, Опака, Цар Калоян, Обретеник, Екзарх Йосиф, Чилнов,Баниска, Бъзовец, Батишница, Мечка.Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.04.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр. Цар Калоян, с. Баниска, с. Батишница, с. Брестовица, с. Бъзовец, с. Горно Абланово, с.Езерче, Екзарх Йосиф, с. Кацелово, с. Костандец, с. Мечка, с. Обретеник, с. Опака. Сваленик, с. Чилнов.Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 01.04.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр.Бяла, гр. Цар Калоян, с. Баниска, с. Батишница, с. Брестовица, с. Бъзовец, с. Горно Абланово, с.Езерче, Екзарх Йосиф, с. Кацелово, с. Костандец, с. Мечка, с. Обретеник, с. Опака. Сваленик, с. Чилнов.