Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Видеосат 21 Век ООД ЕИК 104540895
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул.Ниш № 5
Телефон 062/ 639909; 0888454041
е-mail videosat21vt@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. Ниш № 7А, вх.В
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Управител - Кирил Кръстев Ников
Прокурист - Енчо Пущиев

Съдружници  Стоян Савов Шопов, Енчо Георгиев Пущиев, Иван Стефанов Няголов и Кирил Кръстев Ников 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Би Ейч Ти ООД за разпространение на БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (БХТв)
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на MTV
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2006 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.02.2018 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с SC Fishing & Hunting Tematic SRL за разпространение на Fishing & Hunting
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 13.01.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 13.01.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Комодоре БГ ЕООД за разпространение на БЪЛГАРЕ
Дата на подписване 01.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Socemie S.A.S. за разпространение на Euronews
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2008 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с European Television Guild за разпространение на World Fashion Channel
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с ЕВРОНЮЗ С.А. за разпространение на ЕВРОНЮЗ
Дата на подписване 01.01.2006 г.
Дата на изтичане 31.12.2008 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Angliyskiy Club LLC за разпространение на English Club SD
Дата на подписване 01.03.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на Vh1
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Детелина Медия ООД за разпространение на ТВ 999
Дата на подписване 01.07.2019 г.
Дата на изтичане 19.07.2020 г.
Териториален обхват Република България
Бузовград, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Мъглиж, Овощник, Розово, Ръжена, Стара Загора, Тулово, Хаджидимитрово, Черганово, Шаново, Шейново, Шипка, Ягода, Богомилово, Брод, Бъдеще, Бял извор, Голямо Асеново, Димитровград, Загоре, Златополе, Кирилово, Крепост, Крум, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Опан, Радиево, Симеоновград, Средец, Тракия, Хасково, Черногорово, Ястребово, Гълъбово, Мусачево, Обручище, Раднево


Договор с Инвестор ТВ ЕООД за разпространение на Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България)
Дата на подписване 01.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Сънрайз Мюзик ООД за разпространение на Кис М +
Дата на подписване 01.07.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn White
Дата на подписване 01.02.2018 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Fashion Television SD / HD
Дата на подписване 01.07.2018 г.
Дата на изтичане 30.06.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с English Club LLC за разпространение на English Club TV
Дата на подписване 01.07.2018 г.
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Axn Europe Ltd за разпространение на Axn Black
Дата на подписване 01.02.2018 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 06.12.2018 г.
Продължителност в години 5
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 29.04.2013 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 29.04.2013 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 29.04.2013 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 29.04.2013 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 29.04.2013 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 29.04.2013 г.
Дата на изтичане 01.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Би Ай Телевизия ЕООД за разпространение на БИ АЙ ТИ (BIT)
Дата на подписване 01.10.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 01.05.2014 г.
Дата на изтичане 30.04.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико  Търново, Дебелец


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 01.03.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I HD
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Ейч Ди Ченъл ЕООД за разпространение на T.TV.I
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с World Fashion Channel за разпространение на World Fashion Channel
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с България Филм Вижън ЕООД за разпространение на Канал 4 - Paradise TV
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с България Филм Вижън ЕООД за разпространение на Discovery World
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с България Филм Вижън ЕООД за разпространение на Discovery Sciens
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Медиа Линк АД за разпространение на Disney Chanel
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Первый Канал. Всемирная Сеть
Дата на подписване 30.09.2008 г.
Дата на изтичане 29.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с България Филм Вижън ЕООД за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Diema Sport HD
Дата на подписване 01.01.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Trace Sport Stars HD
Дата на подписване 01.01.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 11.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 10.02.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с RTL Television GmbH за разпространение на RTL
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на PTP Планета
Дата на подписване 01.04.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Ем Джи Ай - България ЕООД за разпространение на CTC International
Дата на подписване 01.04.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Дата на изтичане 31.08.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Дата на изтичане 31.08.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Дата на изтичане 31.08.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСЛАЙФ (FOXLIFE)
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Дата на изтичане 31.08.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново 


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСКРАЙМ (FOXCRIME)
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Дата на изтичане 31.08.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.09.2016 г.
Дата на изтичане 31.08.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на SCT
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на sexto senso
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Satisfaction
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Exotic
Дата на подписване 01.04.2016 г.
Дата на изтичане 31.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Tv5 Monde Ltd за разпространение на Tv5 Europe
Дата на подписване 01.01.2004 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на MTV Rocks
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на MTV
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Естейт ТВ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Mtv Networks Europe Ltd за разпространение на Vh1
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.  Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Filmbox International Limited за разпространение на FilmBox Extra HD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Filmbox International Limited за разпространение на Filmbox Plus HD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с VG Media за разпространение на ARD
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с VG Media за разпространение на ProSieben
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с VG Media за разпространение на SAT 1
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец, обл. Велико Търново


Договор с VG Media за разпространение на Raidue
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец, обл. Велико Търново


Договор с VG Media за разпространение на TVE
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с VG Media за разпространение на ARTE
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2014 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново


Договор с Deutsche Welle за разпространение на DW
Дата на подписване 22.11.2005 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Велико Търново, Дебелец


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Дата на подписване 14.04.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 01.04.2019 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 11.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 11.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 11.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Конов 79 ООД за разпространение на BOX
Дата на подписване 01.01.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 29.10.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 01.11.2011 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Инвестор.бг АД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват гр. Велико Търново, гр. Дебелец


Договор с Кис ООД за разпространение на КИС13
Дата на подписване 01.01.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Велико Търново, гр.Дебелец