Прессъобщения ЕРГА

Начало » Прессъобщения ЕРГА

12
Прозрачност и таргетиране на политическата реклама: ERGA иска по-ясни дефиниции и недвусмислен ангажимент за координирано управление - 21.09.2022 г.
17-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулаторни органи се събират и обсъждат как да осигурят въвеждането на ключови европейски законодателни предложения - 01.07.2022 г.
ERGA споделя целите на Европейската комисия и призовава за по-високо ниво на прозрачност на политическото рекламиране - 04.05.2022 г.
ERGA представя своя принос към обществената консултация на Комисията относно Европейския акт за свободата на медиите (ЕМFA) - 07.04.2022 г.
Законодателен акт за цифровите услуги: независимият надзор и силното сътрудничество са от ключово значение - 24.03.2022 г.
Среща на ERGA и EDMO за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в борбата с предизвикателствата на дезинформацията - 24.03.2022 г.
ERGA е обединена и готова да допринесе за ефективността на новите икономически санкции на ЕС срещу руските медии, контролирани от държавата - 02.03.2022 г.
Съвместният отговор на ERGA относно външната дезинформация и манипулиране на информацията: Европейските медийни регулаторни органи засилват сътрудничеството си - 10.02.2022 г.
Европейските регулаторни органи за аудиовизуални медийни услуги започват работата си в решаваща година за развитието на медийната рамка на ЕС. - 04.02.2022 г.
ERGA представя приоритетите си на Комисията по култура и образование в Европейския парламент - 17.01.2022 г.
Прозрачността вреди само на онези, които имат какво да крият. - 03.12.2021 г.
На своето пленарно заседание, проведено през м. декември, ERGA даде оценка на дейността си за 2021 г. и положи основите за по-нататъшно успешно сътрудничество през следващата година - 03.12.2021 г.
Регулаторните органи за електронни медии призовават за един по-рационален Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията - 15.11.2021 г.
Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията - 03.11.2021 г. Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията
Прессъобщение ЕРГА - 05.07.2021 г. ERGA приема предложения, насочени към укрепванена Закона за цифровите услуги (DSA) с оглед на регулирането на онлайн съдържание
Прессъобщение ЕРГА - 02.07.2021 г. Европейските регулаторни органи за медии се срещнаха за първото си годишно пленарно заседание
Членовете на ERGA обсъдиха европейски законодателни инициативи за медиите и онлайн регулацията
Прессъобщение ЕРГА - 28.05.2021 г. ERGA приветства ръководство за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на ЕС и е готова да работи за ефективното му прилагане
Прессъобщение ЕРГА - 16.04.2021 г. ERGA призовава за единни определения и европейски правила за прозрачност на политическата реклама Приносът на ERGA към обществената консултация относно политическата реклама
Прессъобщение ЕРГА - 13.04.2021 г.
ERGA приветства предложенията за DSA и DMA и посочва начини за доброто им прилагане на практика Изявление на ERGA относно предложенията на Европейската комисия за Закона за цифровите услуги (DSA) и Закона за цифровите пазари (DMA)
Прессъобщение ЕРГА - 26.03.2021 г.
Докладът на ERGA представя препоръки, които се включват в дебатите за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на ЕС и нови правила за прозрачност на политическата реклама
12