Прессъобщения ЕРГА

Начало » Прессъобщения ЕРГА

1
Прессъобщение ЕРГА Прозрачността вреди само на онези, които имат какво да крият.
Прессъобщение ЕРГА На своето пленарно заседание, проведено през м. декември, ERGA даде оценка на дейността си за 2021 г. и положи основите за по-нататъшно успешно сътрудничество през следващата година
Прессъобщение ЕРГА Регулаторните органи за електронни медии призовават за един по-рационален Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията
Прессъобщение ЕРГА Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията
Прессъобщение ЕРГА ERGA приема предложения, насочени към укрепванена Закона за цифровите услуги (DSA) с оглед на регулирането на онлайн съдържание
Прессъобщение ЕРГА Европейските регулаторни органи за медии се срещнаха за първото си годишно пленарно заседание
Членовете на ERGA обсъдиха европейски законодателни инициативи за медиите и онлайн регулацията
Прессъобщение ЕРГА ERGA приветства ръководство за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на ЕС и е готова да работи за ефективното му прилагане
Прессъобщение ЕРГА ERGA призовава за единни определения и европейски правила за прозрачност на политическата реклама Приносът на ERGA към обществената консултация относно политическата реклама
Прессъобщение ЕРГА
ERGA приветства предложенията за DSA и DMA и посочва начини за доброто им прилагане на практика Изявление на ERGA относно предложенията на Европейската комисия за Закона за цифровите услуги (DSA) и Закона за цифровите пазари (DMA)
Прессъобщение ЕРГА
Докладът на ERGA представя препоръки, които се включват в дебатите за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на ЕС и нови правила за прозрачност на политическата реклама
Прессъобщение ЕРГА
Медийните регулатори приемат нова рамка за сътрудничество за укрепване на трансграничното правоприлагане
Прессъобщение ЕРГА ERGA приема своя принос към обществената консултация по Европейския план за действие в областта на демокрацията
Прессъобщение ЕРГА Аудиовизуалната индустрия става все по-чувствителна към различията между половете
Прессъобщение ЕРГА ERGA приема първия си принос в предстоящите дебати относно Пакета мерки за цифровите услуги (DSA)
Прессъобщение ЕРГА
Регулаторите на медиите на ЕС обсъждат бъдещето на европейския регламент за медиите
Прессъобщение на Групата на европейските медийни регулатори в ЕС (ЕРГА) Позиция по предложението на Европейската Комисия за преразглеждане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ)
1