Прессъобщения ЕРГА

Начало » Прессъобщения ЕРГА

12
ERGA подписва съвместна декларация с други мрежи от регулаторни органи в подкрепа на целите на Глобалната конференция на ЮНЕСКО за защита на демокрацията и правата на човека - 02.03.2023 г.
Пленарно заседание на ERGA: Членовете обсъждат EMFA, избират нов Управителен съвет и очакват работната програма за 2023 г. - 05.12.2022 г.
Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA): ERGA приема документ с позиция в подкрепа на инициативата и призовава за ефективна независимост на новия Европейски съвет за медийни услуги - 29.11.2022 г.
ERGA приветства влизането в сила на DSA, което ще доведе до по-безопасна цифрова среда в Европа, и е подготвена за неговото прилагане - 17.11.2022 г.
ERGA приветства целите на предложението за Европейски акт за свободата на медиите и подчертава значението на осигуряването на ефективна независимост и адекватни ресурси за неговото прилагане - 07.10.2022 г.
Прозрачност и таргетиране на политическата реклама: ERGA иска по-ясни дефиниции и недвусмислен ангажимент за координирано управление - 21.09.2022 г.
17-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулаторни органи се събират и обсъждат как да осигурят въвеждането на ключови европейски законодателни предложения - 01.07.2022 г.
ERGA споделя целите на Европейската комисия и призовава за по-високо ниво на прозрачност на политическото рекламиране - 04.05.2022 г.
ERGA представя своя принос към обществената консултация на Комисията относно Европейския акт за свободата на медиите (ЕМFA) - 07.04.2022 г.
Законодателен акт за цифровите услуги: независимият надзор и силното сътрудничество са от ключово значение - 24.03.2022 г.
Среща на ERGA и EDMO за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в борбата с предизвикателствата на дезинформацията - 24.03.2022 г.
ERGA е обединена и готова да допринесе за ефективността на новите икономически санкции на ЕС срещу руските медии, контролирани от държавата - 02.03.2022 г.
Съвместният отговор на ERGA относно външната дезинформация и манипулиране на информацията: Европейските медийни регулаторни органи засилват сътрудничеството си - 10.02.2022 г.
Европейските регулаторни органи за аудиовизуални медийни услуги започват работата си в решаваща година за развитието на медийната рамка на ЕС. - 04.02.2022 г.
ERGA представя приоритетите си на Комисията по култура и образование в Европейския парламент - 17.01.2022 г.
Прозрачността вреди само на онези, които имат какво да крият. - 03.12.2021 г.
На своето пленарно заседание, проведено през м. декември, ERGA даде оценка на дейността си за 2021 г. и положи основите за по-нататъшно успешно сътрудничество през следващата година - 03.12.2021 г.
Регулаторните органи за електронни медии призовават за един по-рационален Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията - 15.11.2021 г.
Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията - 03.11.2021 г. Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията
Прессъобщение ЕРГА - 05.07.2021 г. ERGA приема предложения, насочени към укрепванена Закона за цифровите услуги (DSA) с оглед на регулирането на онлайн съдържание
12