Европейските регулаторни органи за аудиовизуални медийни услуги започват работата си в решаваща година за развитието на медийната рамка на ЕС.

Начало » Новини
04 Февруари 2022
Прессъобщение // ERGA
Брюксел, 4 февруари 2022 г. 

Европейските регулаторни органи за аудиовизуални медийни услуги започват работата си в решаваща година за развитието на медийната рамка на ЕС

На 25 януари ERGA прие целите и задачите на своите подгрупи и група за действие, които ще изпълняват работната програма на ERGA за 2022 г1. Последната има за цел да отговори на високите очаквания в годината с решаващо значение за регулиране на медиите. „Нашата програма е амбициозна, но отразява големи проекти за регулация, които трябва да засегнат всички държави-членки на Европейския съюз“, заяви Карим Ибурки, председател на ERGA.

Европейската комисия обяви законодателно предложение за Европейски акт за свободата на медиите (EMFA), което е планирано за третото тримесечие на годината. Тази инициатива ще бъде важна дейност на ERGA през годината. Освен това Законът за цифровите услуги (DSA) и Регламентът за прозрачността и насочването на политическата реклама в момента се намират в процес на обсъждане. „Тези инициативи имат много важна обща цел, която е да се разглеждат проблеми в европейската онлайн среда чрез регулиране на онлайн платформи и политическа реклама, за да се утвърди дигиталният суверенитет на Европа и да се защити европейската демокрация. Не можем да пропуснем този шанс и за да успеем в мисията си, Комисията трябва да използва всички ресурси, включително националните медийни регулатори, които ефективно да си сътрудничат в рамките на ERGA”, настоя председателят.
За изпълнение на програмата си ERGA създаде три подгрупи и една група за действие, които имат специфична мисия и цел. Подгрупа 1 ще бъде председателствана от италианския медиен регулатор (AGCOM) и нейната задача ще бъде основно в подкрепа на прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), например по отношение на разпоредбите на Директивата относно платформите за видеосподеляне.

Подгрупа 2 на ERGA ще се управлява от френския медиен регулатор (Arcom). Тя ще се съсредоточи върху три основни приоритета. На първо място ще развие позицията на ERGA по отношение на предстоящото предложение за Европейски акт за свобода на медиите (EMFA). Второ, подгрупата ще продължи да наблюдава дискусионната политика на ЕС относно Закона за цифровите услуги (DSA), както и за популяризиране на възгледите на ERGA по този важен закон. Тя ще продължи размисъла и ще направи предложения за бъдещето на ERGA, за да запази функционирането си в развиващата се регулаторна рамка.

Третата подгрупа, председателствана от медийния регулатор на Словакия (CBR), ще подготви позицията на ERGA относно предложения Регламент за прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране. Тя има и важната мисия да допринесе за разработването на новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията и неговото наблюдение. Групата ще бъде активно включена и в постоянната работна група, както е предвидено в Ръководството на Европейската комисия за укрепване на Кодекса.

Специална група за действие, ръководена от медийния регулатор на Чехия (RRTV), ще се занимава с прилагане на Меморандума за разбирателство на ERGA (MoU), приет през декември 2020 г. Групата за действие ще има за цел да засили сътрудничеството между националните медийни регулаторни органи в Съюза в рамките на Меморандума за разбирателство. Това трябва да помогне за гарантиране на последователно и ефективно прилагане на регулаторната рамка на ЕС за медиите и по-специално Директивата за аудиовизуални медийни услуги.

1Трябва да се отбележи, че целите и задачите на подгрупата на ERGA относно последователното прилагане на рамката на ДАВМУ все още е във вътрешна процедура за приемане и скоро ще бъде приета.


Повече информация:
Текуща дейност на ERGA
Работна програма на ERGA за 2022 г.


Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.


EN