Прессъобщения ERGA

Начало » Прессъобщения ERGA

pageBoxLeft12
На своето пленарно заседание, проведено през м. декември, ERGA даде оценка на дейността си за 2021 г. и положи основите за по-нататъшно успешно сътрудничество през следващата година - 03.12.2021 г.
Регулаторните органи за електронни медии призовават за един по-рационален Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията - 15.11.2021 г.
Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията - 03.11.2021 г. Няма време за губене при справянето с незаконното онлайн съдържание и дезинформацията
Прессъобщение ЕРГА - 05.07.2021 г. ERGA приема предложения, насочени към укрепванена Закона за цифровите услуги (DSA) с оглед на регулирането на онлайн съдържание
Прессъобщение ЕРГА - 02.07.2021 г. Европейските регулаторни органи за медии се срещнаха за първото си годишно пленарно заседание
Членовете на ERGA обсъдиха европейски законодателни инициативи за медиите и онлайн регулацията
Прессъобщение ЕРГА - 28.05.2021 г. ERGA приветства ръководство за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на ЕС и е готова да работи за ефективното му прилагане
Прессъобщение ЕРГА - 16.04.2021 г. ERGA призовава за единни определения и европейски правила за прозрачност на политическата реклама Приносът на ERGA към обществената консултация относно политическата реклама
Прессъобщение ЕРГА - 13.04.2021 г.
ERGA приветства предложенията за DSA и DMA и посочва начини за доброто им прилагане на практика Изявление на ERGA относно предложенията на Европейската комисия за Закона за цифровите услуги (DSA) и Закона за цифровите пазари (DMA)
Прессъобщение ЕРГА - 26.03.2021 г.
Докладът на ERGA представя препоръки, които се включват в дебатите за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на ЕС и нови правила за прозрачност на политическата реклама
Прессъобщение ЕРГА - 03.12.2020 г.
Медийните регулатори приемат нова рамка за сътрудничество за укрепване на трансграничното правоприлагане
Прессъобщение ЕРГА - 16.09.2020 г. ERGA приема своя принос към обществената консултация по Европейския план за действие в областта на демокрацията
Прессъобщение ЕРГА - 15.07.2020 г. Аудиовизуалната индустрия става все по-чувствителна към различията между половете
Прессъобщение ЕРГА - 05.06.2020 г. ERGA приема първия си принос в предстоящите дебати относно Пакета мерки за цифровите услуги (DSA)
Прессъобщение ЕРГА - 05.06.2020 г.
Регулаторите на медиите на ЕС обсъждат бъдещето на европейския регламент за медиите
Прессъобщение на Групата на европейските медийни регулатори в ЕС (ЕРГА) - 26.05.2016 г. Позиция по предложението на Европейската Комисия за преразглеждане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ)
pageBoxLeft12