Съвместният отговор на ERGA относно външната дезинформация и манипулиране на информацията: Европейските медийни регулаторни органи засилват сътрудничеството си

Начало » Новини
10 Февруари 2022
Прессъобщение // ERGA
Брюксел, 10 февруари 2022 г.

Съвместният отговор на ERGA относно външната дезинформация и манипулиране на информацията: Европейските медийни регулаторни органи засилват сътрудничеството си
 
Европейските медийни регулаторни органи в рамките на ERGA се договориха да засилят сътрудничеството си за справяне с проблема, свързан с дезинформацията, което е от изключителна важност за опазване на демокрацията и защита на европейските ценности. Медийните регулатори ще работят в тясно сътрудничество, за да утвърдят цифровия и медиен суверенитет в Европа, стремейки се към създаване на безопасна и надеждна среда, където основните права се прилагат напълно, а зачитането на човешкото достойнство е в основата му.

Като част от подгрупа, фокусирана върху противодействието на дезинформацията и укрепването на демокрацията в дигиталната среда, ERGA ще допринесе за разработването на новия Европейски кодекс за поведение във връзка с дезинформацията и нейното наблюдение. Ще бъде създадена специална работна група, която ще се фокусира върху външната дезинформация в контекста на ситуацията в Украйна. Работната група е предназначена да служи като център за споделяне на опит и добри практики, наблюдение, анализ на медийната среда със специален фокус върху дезинформацията от външни участници и манипулиране на информацията, свързана с настоящето развитие на границите на Украйна.

За координираните действия на европейско ниво, ефективният обмен на информация е от съществено значение. ERGA предоставя добре функционираща платформа, както наскоро беше показано в сътрудничеството между национални регулатори в контекста на RT DE (Русия днес) в Германия. Тясното сътрудничество гарантира, че изискванията и стандартите на европейското медийно право и правилата на държавите-членки не биха могли да бъдат заобиколени. Както в случая с Германия, тясното и доверено сътрудничество в ERGA гарантира опазване на демократичния медиен ред.

Дезинформацията представлява особена грижа за ERGA и изисква тясно сътрудничество между регулаторите за справяне с тези важни предизвикателства. Засилване на сътрудничеството и споделяне на информация между независимите национални регулатори е ключът към повишаване на осведомеността, споделянето на информация и предоставянето на общо решение срещу дезинформацията, която засяга много европейски граждани.“ каза Карим Ибурки, председател на ERGA.
Повече информация:
Текуща дейност на ERGA
Работна програма на ERGA за 2022 г.

Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) е настоящият председател на ERGA.