19-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулатори се събират и обсъждат ролята си в променящата се аудиовизуална среда.

Начало » Новини
29 Юни 2023
Прессъобщение//ERGA
Неапол, 29.06.2023 г.

19-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулатори се събират и обсъждат ролята си в променящата се аудиовизуална среда

На 29 юни 2023 г. в Неапол се проведе 19-тото пленарно заседание на ERGA. Членовете се събраха, за да направят преглед на работата на ERGA, в решаваща година за европейската законодателна рамка по отношение на медийния сектор. Те обмениха с Европейската комисия текущи политически инициативи и приеха становища относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите (EMFA) и относно Регламента относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране, като подчертаха тяхното решаващо значение за ERGA и медийните регулатори.

В изявлението си относно EMFA, ERGA отново изрази пълната си подкрепа за основните цели, преследвани с предложението за Европейския законодателен акт за свободата на медиите и приветства значителния напредък, постигнат от европейските съзаконодатели, а именно неотдавнашното споразумение относно мандат за преговори в Съвета на Европейския съюз, и стабилното темпо, с което напредва работата, което следва да позволи приемането на това ключово законодателно предложение навреме преди края на настоящия европейски законодателен мандат. В този контекст, ERGA потвърди своите приоритети и предложения за по-нататъшни подобрения(Предложения на ERGA за изменения на следните членове от EMFA: чл. 7—16 (февруари 2023 г.), чл. 17—18 (април 2023 г.) и чл. 23 (май 2023 г.).) по отношение на разпоредбите относно медийните услуги с произход извън ЕС, третирането на медийното съдържание в онлайн средата и необходимостта от създаване на реални условия на равнопоставеност за измерване на аудиторията. И накрая, ERGA приветства инициативите на съзаконодателите за укрепване на независимостта на бъдещия Европейски съвет за медийни услуги и настоя за необходимостта да се гарантира ефективната независимост на секретариата на съвета. 

В речта си Роберто Виола, генерален директор на Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия, подчерта важната роля на независимите и авторитетни медии и следователно на независимите медийни регулатори за европейските демокрации. „Медиите са жизнената сила на нашата демокрация“, каза той. Той припомни необходимостта от продължаване на прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и необходимостта от тясно сътрудничество с медийните регулатори в рамките на ERGA, както и с отделните медийни регулатори, относно констатацията за факти, които биха могли да информират работата на Комисията при прилагането на Закона за цифровите услуги. След като бъде приет, Европейският законодателен акт за свободата на медиите ще бъде важна част от цялостната законодателна рамка на ЕС. Той също така се позова на решаващата роля на ERGA по отношение на Засиления кодекс за поведение във връзка с дезинформацията.

Новата роля, която ERGA и нейните регулатори ще имат в рамките на EMFA в променящия се аудиовизуален сектор, не означава, че Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) става по-малко важна. Напротив, за да се подчертае централната роля на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, пленарното заседание беше предшествано от Академията на ERGA; семинар за ефективно регулиране на влогърите и за проверка на възрастта, който се проведе на 28 юни.

По време на Академията на ERGA бяха обсъдени съответните разпоредби и теми, произтичащи от практическия опит на регулаторите преди и след прилагането на преразгледаната Директива за аудиовизуалните медийни услуги в държавите членки, като се надграждат и двата предходни доклада за регулирането на влогърите („Анализ и препоръки относно регулирането на влогърите“, 2021 г.; „Как да идентифицираме и локализираме влогърите и да регулираме търговската им комуникация“, 2022 г.). Регулаторите обсъдиха заедно с представители на индустрията и академичните среди две основни теми: 1) регулиране и прилагане на правилата за инфлуенсъри и влогъри и 2) инструмента за проверка на възрастта за ефективна защита на непълнолетните съгласно директивата.

„Трансформацията на аудиовизуалния сектор създава нови възможности за икономиката, но също така и потенциални рискове за потребителите и предизвикателства за регулаторите“, заяви Джакомо Ласорела, председател на ERGA. „Разпоредбите на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги трябва да се прилагат ефективно по отношение на участниците на пазара, които са активни в световен мащаб и разпространяват съдържание в социалните медии, като по този начин пряко достигат до зрителите, а регулаторите, заедно с Европейската комисия, трябва да намерят най-подходящите мерки за справяне с тези предизвикателства и защита на гражданите по ефективен начин. Освен това скоро ще бъде прието ново законодателство от европейските съзаконодатели, което ще добави повече задачи и правомощия към аудиовизуалните НРО. Някои държави членки вече започнаха да се движат в тази посока. Затова е крайно време да се заемем с тези въпроси и да се споразумеем за новата роля, която медийните регулатори ще имат в бъдеще."“

Накрая, в изявлението си относно Регламента относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране ERGA отново изрази пълната си подкрепа за основните цели, преследвани от това законодателство, и по-специално разпоредбите относно маркирането (labelling) и създаването на хранилища на политическа реклама. ERGA предложи да се преследват общи стандарти за три технически аспекта на такива хранилища: структура на данните, интерфейс за приложно програмиране (API) и удостоверяване.

Относно ERGA:
 
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Джакомо Ласорела, председател на италианския AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), е настоящият председател на ERGA.

EN