ERGA горещо приветства приемането на Европейския акт за свободата на медиите

Начало » Новини
11 Април 2024
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 11 април 2024 г.
 
ERGA горещо приветства приемането на Европейския акт за свободата на медиите

 
В публикувано изявление, ERGA силно приветства приемането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA) – ключов законодателен акт за свободата на медиите и плурализма, който е от съществено значение за европейските демокрации.
ERGA счита, че окончателното споразумение между съзаконодателите е добре балансирано и отразява амбициозен подход към медийния сектор, както офлайн, така и онлайн. ERGA е благодарна, че значителен брой от нейните предложения и препоръки, направени по време на преговорния процес, са взети предвид от съзаконодателите.
Националните регулаторни органи (НРО) и ERGA са готови да играят активна централна роля в бъдещия Европейски съвет за медийни услуги (EBMS) в рамките на EMFA. EBMS ще надгради и замени ERGA в сегашния ѝ вид - 10 години след нейното създаването и ще бъде натоварен с отговорности на високо равнище, свързани както с EMFA, така и с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD). За да се постигнат общите цели на EMFA, следва да се увеличат по подходящ начин техническите, човешките и финансовите ресурси на НРО, за да се осигури ефективният им принос към дейностите на EBMS.
Към настоящия момент ERGA активно се подготвя за бъдещето и е готова за прехода към EBMS. За тази година е приет интензивен работен план за разработване на идеи и предложения за целите на EBMS и многогодишна стратегия, които ще определят общите приоритети и цели за първите години от дейността на EBMS, както и на процедурния правилник, за да се осигури неговото гладко и ефективно функциониране.
През следващите месеци ERGA ще се ангажира в конструктивно сътрудничество с Европейската комисия и осъществявайки консултации със съответните заинтересовани страни от медийния сектор, ще може да се подготви за стартирането на EBMS, за да бъде готова да се възползва максимално от EMFA, когато той започне да се прилага.
„Приветстваме горещо приемането на EMFA“, заяви Джакомо Ласорела, председател на ERGA. „Това бележи нова ера в регулирането на медийното съдържание: EMFA насърчава регулаторно равнопоставеност на доставчиците на онлайн и офлайн медии в полза на гражданите на ЕС; за тази цел EMFA възлага нови отговорности и компетенции на националните регулаторни органи на ЕС и укрепва институционалната структура за регулаторно сътрудничество. Ние сме напълно ангажирани и активно участваме в подпомагането на безпроблемния преход от ERGA към Европейския съвет за медийни услуги (EBMS), за да се осигури приемственост и същевременно да се повиши ефективността на медийната регулация в цяла Европа.“

Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Джакомо Ласорела, председател на италианския AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), е настоящият председател на ERGA.