ERGA подписва съвместна декларация с други мрежи от регулаторни органи в подкрепа на целите на Глобалната конференция на ЮНЕСКО за защита на демокрацията и правата на човека

Начало » Новини
02 Март 2023
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 2 март 2023 г.

ERGA подписва съвместна декларация с други мрежи от регулаторни органи в подкрепа на целите на Глобалната конференция на ЮНЕСКО за защита на демокрацията и правата на човека

На 23 февруари 2023 г., по повод Глобалната конференция на ЮНЕСКО „Интернет за доверие“, президентът на AGCOM, Джакомо Ласорела в качеството си на председател на ERGA, подписа съвместна декларация, подкрепена от френския регулаторен орган ARCOM, заедно с други регионални мрежи на регулатори в сектора на медиите и онлайн безопасността (Африканската мрежа на органите за регулиране на съобщенията - ACRAN, Глобалната мрежа на регулаторите на онлайн безопасността - GOSRN, Средиземноморската мрежа на регулаторните органи - MNRA, Платформата на иберо-американските аудиовизуални регулатори - PRAI и Франкофонската мрежа на медийните регулатори - REFRAM).

Подписалите страни изразиха пълната си подкрепа за целите на Глобалната конференция на ЮНЕСКО за защита на демокрацията и правата на човека и за предложението за разработване на допълнителни консултации, свързани с приемането на насоки за регулаторния подход към цифровите платформи.

ERGA подкрепя целите, преследвани от ЮНЕСКО в цифровата среда, насочени към подкрепа на свободата на изразяване и осигуряване на информация като обществено благо, като същевременно се справя със съдържание, което уврежда или потенциално уврежда правата на човека и демокрацията, по-специално съдържание, което разпространява омраза, подбужда към насилие и тормоз и дискриминация срещу жени, малцинства и други уязвими групи, както и дезинформация. ERGA приветства всяка инициатива, насочена към разработване на съгласувани регулаторни системи, основани на ролята на медийните регулатори, които преследват общи принципи в различните региони, като прозрачност и независимост на регулирането на медиите и съдържанието, за да се постигнат по-добре тези цели, като същевременно се сведе до минимум фрагментацията на интернет.

ERGA обръща внимание на необходимостта от запазване на регулаторните стандарти на ЕС за по-безопасно цифрово пространство, в което основните права на всички потребители са защитени и за равни условия за насърчаване на иновациите, растежа и конкурентоспособността, както на европейския единен пазар, така и в световен мащаб. Важни в това отношение са механизмите за трансгранично сътрудничество, за да се постигне ефективно прилагане в световен мащаб.

„Като оценява инициативата на ЮНЕСКО, ERGA отново заявява, че рамката на ЕС и по-специално приетият наскоро Акт за цифровите услуги, предоставя добре разработен набор от правила, които могат да послужат като най-добра практика в няколко аспекта. В този контекст значимостта и легитимността на институционалните страни, подписали съвместната декларация, заедно с националните регулаторни органи и заинтересованите страни, които допринасят за дебата на ЮНЕСКО са съществени фактори за разработването на международни стандарти за правата на човека за по-безопасно цифрово пространство, което зачита демокрацията и правата на човека“, заяви Джакомо Ласорела, председател на ERGA.

Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Джакомо Ласорела, председател на италианския AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), е настоящият председател на ERGA.