Пленарно заседание на ERGA: Членовете обсъждат EMFA, избират нов Управителен съвет и очакват работната програма за 2023 г.

Начало » Новини
05 Декември 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 05 декември 2022 г.
 
Пленарно заседание на ERGA: Членовете обсъждат EMFA, избират нов Управителен съвет и очакват работната програма за 2023 г.
 
На 1 декември членовете на ERGA се срещнаха на шестмесечната среща на групата, за да направят равносметка на дейностите през изминалата година и да подготвят работата си за следващата година. Пленарното заседание беше открито с реч на Валер Мутарлие, началник на кабинета на комисар Бретон. Той проведе дискусия с пленарната сесия на ERGA, като призна важната роля на ERGA и подчерта значението на новия Европейски съвет за медийни услуги съгласно Европейския законодателен акт за свободата на медиите (EMFA). Според предложението за EMFA новият съвет ще замени ERGA и ще бъде натоварен с нови задачи и отговорности.

Макар че 2022 г. беше много интензивна и изпълнена с предизвикателства, 2023 г. също обещава да бъде много важна година за медийните услуги и националните регулаторни органи. През предстоящата година преговорите на съзаконодателите по EMFA следва да започнат, Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) ще влезе в сила, а Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) ще бъде окончателно транспонирана във всички държави членки. Наред с това, следващата година ще се характеризира с продължаващите преговори относно предложението за Регламент относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама и прилагането на засиления Кодекс за поведение във връзка дезинформацията. ERGA е наясно с предстоящите предизвикателства и е приела амбициозна работна програма за 2023 г., която ще се изпълнява под председателството на Италианския национален регулаторен орган, AGCOM.

Членовете на ERGA решиха да създадат три подгрупи и две групи за действие, за да изпълнят работната програма за 2023 г. Подгрупа 1 ще се занимава с изпълнението и прилагането на европейската рамка за аудиовизуални медийни услуги със специален акцент върху Директивата за аудиовизуални медийни услуги, трансграничните въпроси и свързаните с тях процедури, включително Меморандума за разбирателство на ERGA (МoU). Подгрупа 2 ще посвети работата си на проследяване на законодателния дебат относно регулаторната рамка на ЕС, свързана с медиите и по-специално на EMFA. Тя ще подкрепя Европейската комисия и ще допринася за законодателния дебат, като обръща специално внимание на EMFA. Подгрупа 3 ще работи за противодействие на дезинформацията и укрепване на демокрацията в цифровата среда. Това включва подкрепа за Комисията в дейностите по мониторинг, свързана с прилагането на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и дейностите свързани с участието на ERGA в постоянната работна група по Кодекса, както и приемането на Регламента относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама. Група за действие 1 ще се съсредоточи върху вътрешното управление, процедурите и комуникационните нужди на ERGA. Членовете решиха да посветят Група за действие 2 на медийната грамотност. ERGA ще участва и в групата на високо равнище, предвидена в Законодателен акт за цифровите пазари (DMA). Новоизбраният председател на ERGA, Джакомо Ласорела подчерта, че тази година ще бъде от решаващо значение за актуализирането на медийната рамка на ЕС, която изисква засилено сътрудничество в рамките на ERGA и нейните членове. „Европейската комисия стартира безпрецедентен законодателен преглед, за да посрещне предизвикателството на цифровата трансформация в медийния пейзаж. Както ефективното прилагане на новоприетите инструменти - като напр. Акта за цифровите услуги - така и бързото приемане на предложеното законодателство - като напр. Регламента относно прозрачността на политическата реклама и по-специално Европейския законодателен акт за свободата на медиите - изискват сътрудничество между националните регулаторите в рамките на ERGA, за да се постигнат общи решения в истински европейски дух“, заяви новият председател на ERGA.

Пленарното заседание отбеляза и избора на председател и управителен съвет на ERGA. Настоящият заместник-председател на ERGA, Джакомо Ласорела, председател на AGCOM (Италия) беше избран за председател на ERGA за 2023 г. Карлос Агилар Паредес, член на Управителния съвет на CNMC (Испания) беше избран за заместник-председател. Членовете на ERGA избраха следните членове на Съвета: Селин Крейг, главен изпълнителен директор на BAI (Ирландия), Карим Ибурки, председател на CSA (Белгия) и Сузане Лакнер, заместник-председател на KommAustria (Австрия).

Пленарното заседание беше и повод за досегашния председател на ERGA Карим Ибурки да благодари на всички членове за приноса им и да предаде щафетата на новия председател: „Годината беше много интензивна и плодотворна. Заедно с моя екип бях напълно отдаден да служа по най-добрия начин на интересите на ERGA. Сигурен съм, че и италианските ни колеги ще продължат да го правят и през 2023 г., която ще бъде решаваща година за аудиовизуалната регулация“.


Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.