Прессъобщение на ЕРГА

Начало » НАДЗОР » Прессъобщение на ЕРГА
04 Февруари 2016 Приключи едногодишната работа по три теми от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги - „Защита на непълнолетните в конвергентна среда”, „Материалната юрисдикция в конвергентна среда” и „Независимост на регулаторите”

ЕРГА (Групата на европейските регулатори за аудио-визуалните медийни услуги, чиито член е и Съветът за електронни медии на България) публикува доклади за защитата на непълнолетните и за обхвата на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ). Тези доклади бяха изготвени и приети с участието на СЕМ през декември 2015 г.

Защитата на непълнолетните в конвергентна среда

Защитата на непълнолетните е фундаментална цел на обществената политика в страните от ЕС. Родителите в Европа са все по-разтревожени от лесния достъп на децата им до потенциално вредно онлайн-съдържание. Подрастващите все по-активно ползват смартфони и таблети с Wi-Fi и 4G мрежи. Разпространението на устройствата и платформите на доставчиците в комбинация с по-евтина и по-бърза връзка ги правят по-уязвими от вредно съдържание, от когато и да било. Подгрупата на ЕРГА, водена от холандския регулатор (CvdM) подготви Доклад за защитата на непълнолетните в конвергентна среда /ДАВМУ/.  Той съдържа ясни препоръки за следващата ревизия.
ЕРГА намира, че съществуващото разграничение в ДАВМУ между телевизионно и онлайн съдържание вече не е ползотворно. Необходимо е да се развият технически инструменти, които са ефикасни, лесни и сравнително евтини, за да могат да приложат предупреждения и защита във всички услуги. За да се стимулира създаването на общи технически интерфейси, ЕРГА окуражава повече към сътрудничество между заинтересованите страни. Разбира се, ролята на родителите остава важна и те трябва да имат на разположение най-широкия инструментариум, с който да защитят децата си.
Според Мадлин де Кок Бунинг, председател на подгрупата на ЕРГА: “Медийният пейзаж се променя рязко. За да защитим нашите деца, всяко аудиовизуално масмедийно съдържание, кино, DVD, както и видео по поръчка и друго онлайн разпространение, трябва да бъде обхванато в ревизията на законодателната рамка. ЕРГА има общи заключения за система, която наистина да бъде в състояние да защити непълнолетните в конвергентния свят, с ясни минимални стандарти и която същевременно оставя място за гъвкавост, правейки я едновременно използваема в бъдещето и чувствителна за културните разлики в ЕС”.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/erga-report-protection-minors-converged-environment


Обхват на ДАВМУ: Материална юрисдикция

Обхватът на ДАВМУ е един от ключовите въпроси при дебатите, довели до преразглеждането на нормативната рамка и област, която повдига много важни въпроси. Намирането на точния баланс ще бъде съществено за гарантирането на продължаващото изпълнение на целите на ДАВМУ по ефективен и пропорционален начин. Заради значителните промени на пазара в годините от приемането на директивата досега, ЕРГА смята, че може да се наложи съществуващият подход да се адаптира в някои области, за да продължи да предоставя високо ниво на защита на аудиторията и устойчива екосистема за аудиовизуално съдържание.
Конкретно, с оглед на опита на членовете от различните държави в ЕС при прилагането на критерия, който съществува за определяне на обхвата, забелязахме различни национални интерпретации, както и нови модели на разпространение, включващи т.нар. дигитални платформи (посредници). Те повдигат въпроси за начина, по който тези концепции трябва да се прилагат и как могат да се развият в бъдеще. ЕРГА препоръчва на ЕК да провери начините, по които може да подобри нивото на яснота и хармонизация на границите на обхвата в ревизираната директива. Това ще е фундаментално важно за зрителите, аудиовизуалната индустрия и регулаторите.
Подгрупа, председателствана от британския регулатор Офком изследва, как следва да се развие обхватът на ДАВМУ. Докладът за материалната юрисдикция в конвергентна среда предлага сериозен брой препоръки на Европейската комисия. Според председателят на подгрупата Стив Гетингс: “Този доклад бележи важна стъпка в консолидацията на опита и експертизата на европейските регулаторни власти с опит от първа ръка в регулирането на аудиовизуално съдържание  в един все по-конвергентен свят. Важно е ревизираната директива да продължи да постига целите на публичната аудиовизуална политика по устойчив и прогнозируем начин, признавайки, че пазарът се развива изключително бързо.”

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/erga-report-material-jurisdiction-converged-environment

Независимост на регулаторните органи в ЕС

Защитата на непълнолетните и материалната юрисдикция не са единствените две теми, по които членовете на ЕРГА работиха миналата година. Докладът на трета подгрупа по актуалната тема за независимостта на медийните надзорници и водена от италианския AGCOM, също беше приет на 15 декември 2015 година. Той бе публикуван на 11 януари 2016 г., същия ден, в който ЕРГА разпространи изявление за необходимостта от независими медии след развитието на събитията в Полша. В този доклад ЕРГА призовава Европейската комисия да ревизира ДАВМУ, така че да осигури независимостта на аудиовизуалните регулаторни органи. Докладът дава препоръки за характеристиките на независимите регулатори и настоява Комисията да ги вземе предвид, за да подпомогне независимостта на регулаторните власти.

За повече информация по този доклад и изявлението, можете да проверите на: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/statement-european-regulators-group-audiovisual-media-services-erga-necessity-independent-media

За представители на медиите, говорителят на ЕРГА Йууп Вен може да бъде открит на тел: 00-31-6-53360029.