Процедура на ЮНЕСКО за разглеждане на жалби и оплаквания

Начало » НАДЗОР » Процедура на ЮНЕСКО за разглеждане на жалби и оплаквания
12 Април 2016 Информация за процедура на ЮНЕСКО за разглеждане на жалби и оплаквания в областта на правата на човека и в областите от компетенциите на Организацията - образование, наука, култура и комуникация.

UNESCO UNESCO_prevod