Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г. - пълен вариант.

Начало » НАДЗОР » Финален доклад за наблюдение върху радио- и телевизионни програми - избори 2016 г. - пълен вариант.
24 Ноември 2016 Доклад с данните и констатациите от проведения специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за президент и вицепрезидент на Република България и информационно-разяснителната кампания за национален референдум

Изтегли файла