Презентация на Европейските практики в защитата на непълнолетни лица

Начало » НАДЗОР » Презентация на Европейските практики в защитата на непълнолетни лица
30 Март 2017
Съветът за електронни медии представи на заседание презентация за европейската практика на защита на непълнолетните деца от вредно медийно съдържание. Изследването представлява анализ на изпълнението на текстове, съдържащи се в Директивата за аудио-визуални медийни услуги. То показва още различните класификации за възрастови разграничения в държавите членки за аудиовизуално съдържание.
Тази презентация е важна за регулаторния орган и  електронните медии в контекста на започналото обществено обсъждане на проект за изменение на Критериите, за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Презентация - ppt Презентация - pdf