Дължима годишна такса за периода 01 януари - 31 декември 2011 г. от регистрирани доставчици на аудио-визуални медийни услуги с програма до 6 часа, разпространявана по кабелен път (съгласно чл. 13, ал. 1,т. 1 от ТТРТД)

Начало » Финансова информация » Дължима годишна такса за периода 01 януари - 31 декември 2011 г. от регистрирани доставчици на аудио-визуални медийни услуги с програма до 6 часа, разпространявана по кабелен път (съгласно чл. 13, ал. 1,т. 1 от ТТРТД)
09 Август 2011 Дължима годишна такса за периода 01 януари - 31 декември 2011 г. от регистрирани доставчици на аудио-визуални медийни услуги с програма до 6 часа, разпространявана по кабелен път (съгласно чл. 13, ал. 1,т. 1 от ТТРТД)

Допълнителни документи
Registr_TV_do 6_TAKSA_01.01.-31.12.2011.pdf