ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

СД ВИС ВИТАЛИС - САМАРСКИ И С-ИЕ ЕИК 123040082
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, бул. Стефан Караджа № 99, сградата на ТА Реа Кибела
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. Любомир Кабакчиев № 2, Дом на културата Арсенал, ет. 1
Органи на управление Славка Стефанова Самарска
Съдружници  Славка Стефанова Самарска, Мариела Николаева Цонева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ВИС ВИТАЛИС logo ВИС ВИТАЛИС
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат - AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Казанлък , 89.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 03.06.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-1-070-01-01 / 03.06.2014 г.
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.vvitalis.com/
Streaming  ONLINE