ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Гларус Р ООД ЕИК 040709575
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас, ул. Адам Мицкевич № 9, ет. 3
Органи на управление Управители - Димитър Събков и Мария Димитрова (заедно и поотделно)
Съдружници  Димитър Събков и Мария Димитрова 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ФОЛК РАДИО logo ФОЛК РАДИО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Айтос , 91.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 15.07.2010 г.
Лицензия 1-045-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio-folk.com/
Streaming  ONLINE
ГЛАРУС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-045-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения