Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Фолклор ТВ ЕООД ЕИК 175121604
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 134, вх. В, ап. 38
Органи на управление Управител - Васил Запрянов Циров 
Едноличен собственик на капитала  Фондация Николина Чакърдъкова 
Лица, упражняващи контрол Фондация Николина Чакърдъкова, ЕИК101679637 
Общо събрание - Любка Василева Цирова, Илия Иванов Халевачев, Мария Василева Цирова, Яна Тодорова Данева, Петър Захариев МосковФОЛКЛОР ТВ ФОЛКЛОР ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 12.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-117-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://folklor-tv.bg/
ФОЛКЛОР ТВ  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–021–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://folklor-tv.bg/