ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

The Walt Disney Company Limited ЕИК 530051
Държава Великобритания
Адрес на управление 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE
Адрес за кореспонденция Czech Republic, Praha 4 - Nusle, Lomnickeho 1705/5, PSC 140 00
Органи на управление Съвет на директорите - Diego Lerner, Peter Wiley, Mark Endemano, Simon Bailey, Andrew Widger Eva Ruhswurmova (за регистрирания в Чехия клон)


Disney Channel  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за деца
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 19.09.2009 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Disney Junior  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за деца
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.06.2011 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения